Neymar, Alves có thể trở thành những người mẫu chuyên nghiệp