Weder Bremen – Bayern Munich: Bremen quả cảm không thắng được trọng tài